This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

ETGG2030 Programme

Are you a tourism accommodation provider? Are you interested to implement or are already implementing sustainable tourism practices in your business? The ETGG2030 Programme is for you!

Pilot ETGG2030 Programme

The Pilot edition of the ETGG2030 Programme was conducted as of March/April 2022 through the launch of an SME Call for selection of tourism SMEs and was fulfilled by May 2023 with the successful completion of the SMEs' certification process, presented during the ETGG2030 Green Tourism Conference, marking the completion of the ETGG2030 Programme's pilot edition. All services to the selected tourism SMEs have been funded from the project during the project time being. They consisted of training and tools for building the SMEs knowledge on sustainable tourism, workshops for peer-to-peer learning and knowledge exchange, tailored mentoring by expert advisors, international networking and marketplace, and financial support to access sustainability certifications.

These capacity building activities enabled the selected SMEs to implement sustainability practices in their businesses, leading among others to less energy and resources consumption, and to more satisfied staff and guests.


The ETGG2030 Programme for tourism SMEs can be summarised as follows:

 1. Online Community of Practice
 2. Tailored Advisory Services by Tourism Sustainability Experts
 3. Training Workshops (Peer-to-peer sessions)
 4. Third-party auditing and certification
 5. Networking opportunities and market promotion to increase the business' visibility, positioning and advertisement as a best practice.

In the scope of the post project phase, the ETGG2030 Programme and Going Green System will continue to run as a sustainable tourism platform, by offering various services and instruments for all European tourism SMEs willing to receive support to get certified in the post project phase and/or to SMEs, who are about to renew their sustainable certification and are looking for insights on becoming (more) sustainable. We are there for you to support you.


See below the ETGG2030 SME Call and selected SMEs by country

ETGG2030
ETGG2030

Successfully certified SMEs! (Updated: June 2023)

Through the process of certification of 70 European SMEs in the ETGG2030 Programme's pilot edition, the ETGG2030 consortium strived to boost SME sustainability in the pilot countries and destinations, as well as to make the journey of each of the 70 selected SMEs as focused as possible. This passed through activities on the national level but as well as through online self-learning. Part of it involved SMEs in getting familiar with the history and main internationally recognised criteria of sustainable certification, together with the presentation of good practice examples brought forward and collected with the help of European and global certification operators.


Explore the successfully certified tourism SMEs as part of the Pilot ETGG2030 Programme

ETGG2030 SME Call and selected SMEs by country

In response to the call for applications for SMEs 167 applications were received and 70 SMEs were selected from all 6 participating countries, to participate in the pilot implementation of the ETGG2030 Programme in the framework of the project's duration. The call was closed on April 11th, 2022.

Information on the call and final selection is available on click within the country tiles below and in the respective countries' national languages. You will furthermore find the application guidelines in the respective language and the translated version of the application form applicants from the 6 project partner countries could use to submit an application.


 • ETGG2030 България
  Кандидатствайте сега за финансиране на МСП в рамките на проекта "European Tourism Going Green" (ETGG) 2030!

  Многобройните кризи от глобално естество, като бързото намаляване на биологичното разнообразие, екстремните метеорологични явления, социалното неравенство и в крайна сметка пандемията от COVID 19, изискват спешни отговори и бързи действия. Проектът The European Tourism Going Green 2030 (ETGG 2030) „Европейският туризъм става зелен 2030“, изпълняван от 9 проектни партньора базирани в 6 държави, има за цел да подкрепи европейски малки и средни предприятия (МСП) в областта на туризма по пътя им към по-голяма устойчивост. С помощта на общоевропейска мрежа от експерти по устойчивост, университети, бизнес асоциации, търговски камари, туристически организации и неправителствени организации (НПО), е създадена система за трансфер на знания и обучение на МСП по темата за устойчивото управление на туризма, която в основата си води до сертифициране за устойчивост на туристически предприятия.

  Ако сте МСП, работещо в областта на туристическите настанявания (места за настаняване), бихме искали да ви подкрепим в подобряването на резултатите ви и постиженията ви, свързани с по-голяма устойчивост и повишаването на конкурентоспособността ви чрез участие в европейската програма ETGG 2030.

  Какво предлагаме

  Обучения и инструменти за повишаване на знанията ви за устойчив туризъм, семинари за взаимно обучение и обмен на знания, индивидуално менторство, предоставено от експерти в областта, създаване на международни мрежи от контакти и достъп до нови пазари, както и финансова подкрепа за достъп до сертификати за устойчивост.

  Тези дейности за изграждане на капацитет ще ви дадат възможност да приложите практики за устойчивост във вашия бизнес, което ще доведе, наред с другото, до по-малко потребление на енергия и ресурси и до по-удовлетворени служители и гости.

  Програмата ETGG 2030 за МСП се състои от следните основни приниципи:

  (1) Съвместна онлайн общност

  Участващите МСП ще имат достъп до платформата Tourism2030.eu, която предоставя онлайн набор от инструменти за устойчивост в целия ЕС и услуга за обучение, разработена от експерти на ETGG 2030. По този начин, кандидатите и бенефициентите ще станат част от международна онлайн общност, чрез която ще могат да се свързват с колеги, да обсъждат идеи и да получават достъп до международни добри практики, онлайн ресурси за обучение и др.

  (2) Индивидуализирани консултантски услуги, предоставени от експерти по устойчив туризъм

  Ментори на ETGG 2030 ще работят отделно с всяко от избраните МСП, предоставяйки специално разработени напътствия, обучение и развитие на уменията, с цел повишаване компетентността на МСП в областта на устойчивото развитие. МСП ще бъдат напътствани през 12-месечния период на програмата, като ще провеждат индивидуални сесии с назначения им ETGG 2030 ментор.

  (3) Семинари за обучение (в равнопоставена колегиална среда)

  През целия период на програмата ще се проведат три национални семинара за обучение във всяка страна партньор, за да се подобри устойчивия характер на бизнеса на участващите предприятия. Семинарите в България ще бъдат организирани през 2022 г. и 2023 г.

  (4) Оценка на съвместимост и сертифициране

  Програмата ETGG 2030 е конкретно насочена към популяризиране на сертифицирането за устойчивост. Съвместно с другите дейности по програмата (индивидуализирани консултантски услуги, семинари за обучение, онлайн платформа), МСП следва да изберат предпочитаната от тях сертификация за устойчивост и опазване на околната среда, с помощта на специално разработено приложение и индивидуализирани консултантски услуги от експертите на ETGG 2030, като през времетраенето на проекта МСП следва да се стремят към получаване на съответния сертификат.

  (5) Заключителна конференция и събитие за създаване на контакти

  Заключителна конференция, отбелязваща края на проекта, ще се проведе във Виена през пролетта на 2023 г. Предвижда се на заключителната конференция да се проведе събитие за създаване на мрежа от контакти между МСП, като ще бъдат представени и най-добрите практики и решения в областта на устойчивия туризъм. Това събитие ще ви даде възможност да се свържете с колеги от различни туристически сектори в Австрия, Германия, Италия, Румъния и Хърватия, както и да повишите видимостта и позиционирането ви.

  (6) Пазарен достъп за сертифицирани МСП

  Използването на системата за обучение и получаването на сертификация ще ви позволи да повишите своя пазарен профил, като с това ще получите право на вписване в независимото пазарно пространство за устойчив и отговорен туризъм (преминало качествена оценка) - т. нар. Green Travel Maps, което е част от портала Tourism2030.eu

  Безвъзмездна непряка финансова подкрепа: Всички услуги и дейности, предоставяни на МСП, ще бъдат 100% безплатни за всяко от избраните МСП и ще бъдат заплатени от проектните партньори.

  Ако бъдете избрани да участвате в програмата ETGG 2030, можете да получите финансиране на всички отнасящи се до вашето участие дейности и услуги (вкл. сертификат за устойчивост за вашата компания/обект) на обща стойност до 6 600 евро (с вкл. ДДС).

  Защо трябва да участвате

  Още с подаването на формуляра за кандидатстване ще получите безплатен достъп до европейската онлайн система “Going Green“ за туристически предприятия!

  Системата включва:

  • Европейска база от знания с примери за добри практики, контакти за достъп до инструменти за обучение, до подкрепящи ви организации и експерти, с оглед повишаване на нивото на устойчивия характер на вашия бизнес и доближаването му до покриване на изискванията за сертифициране, и
  • инструмента за самооценка "R U Ready for Certification", за да проверите текущите си показатели за устойчивост и за да можете да идентифицирате евентуални възможности за подобрение.

  С участието си в дейностите по програма ETGG 2030 вие ще:

  • разширите познанията си за устойчивите практики в туристическия сектор,
  • ще се сдобието с конкурентно предимство, като станете по-екологосъобразни в контекста на все по-нарастващото търсене на екологосъобразно туристическо предлагане,
  • ще се възползвате от потенциалните възможности за намаляване на разходите, които могат да бъдат постигнати от всяко МСП, благодарение на устойчивите практики,
  • ще имате възможност да създадете мрежа от контакти и да си сътрудничите с други МСП и други заинтересовани страни от туристическата индустрия,
  • ще получите достъп до системи за сертифициране на устойчивия характер на вашия бизнес и достъп до експертна помощ във връзка със сертифицирането,
  • ще имате възможност да участвате в присъствени и онлайн обучения и семинари за изграждане на устойчив капацитет, чрез получаване на индивидуални менторски и консултантски услуги от експерти и сертифициращи организации (заплатени от проекта ETGG 2030), както и непряка финансова подкрепа (под формата на ваучер) за покриване на разходите за сертифициране,
  • вашето предприятие ще получи по-голяма видимост и възможност да бъде популяризирано, благодарение на мрежата ETGG 2030 и на глобалното пазарно пространство за устойчив туризъм, управлявано чрез платформата "Tourism2030.eu".
  Кой може да участва

  Малки и средни предприятия, установени в България, от едни от следните туристически сектори и икономически дейности (класификация NACE Rev. 2):

  • Хотели и подобни места за настаняване (включително семейни хотели, апартхотели, СПА хотели, винарски изби предлагащи краткосрочно настаняване в условията на винен туризъм и др.) (NACE 55.10)
  • Туристически, ваканционни и други места за краткосрочно настаняване (включително хижи, вилни и туристически селища, хостели, дървени къщички, бунгала и др.) (NACE 55.20)
  • Къмпинги и терени за каравани и къмпинг автомобили (NACE 55.30)

  Освен това, бизнесът ви трябва да се намира на територията на дестинация, в която е разположен национален парк или друга защитена зона (обекти по "Натура 2000"), значим обект от световното културното наследство (обекти на ЮНЕСКО) или друг обект, който да представлява основна туристическа атракция за съответната дестинация.

  Selected SMEs
  • Бутиков комплекс „Форест Хаусис“ – гр. Годеч (Форест Хаусис ЕООД)
  • Еко селище „Дебели дъб“ – с. Стара Кресна (Зелени дъб ООД)
  • Комплекс „Боженски чифлик“ – с. Съботковци (Боженски чифлик ЕООД)
  • Комплекс „Моравско село“ – местност Предела (Моравско село ЕООД)
  • Къща за гости „Златен Рог“ – с. Искрец (Златен Рог - Димитър Димитров ЕТ)
  • СПА комплекс „Катарино“ – гр. Разлог (Катарино СПА Хотел ЕАД)
  • Хотел „Орфей“ – гр. Девин (Орфей Хотел АД)
  • Хотел „Петте Елемента“ – гр. Сапарева Баня (Рила Мегатур ООД)
  • Хотел „Пирина Клуб“ – гр. Банско (Пирина Турс ООД)
  • Хотел „Руди“ – с. Горно Драглище (Велка Ядкова - Вили ООД)
  • Хотелски комплекс „Топола Скайс Ризорт и Аквапарк“- с. Топола (Топола Скайс Мениджмънт ООД)
 • ETGG2030 Deutschland
  Bewerben Sie sich jetzt Für die KMU-Förderung im European Tourism Going Green (ETGG) 2030 Projekt!

  Zahlreiche Krisen wie der Klimawandel, soziale Ungleichheit und schlussendlich die Corona-Pandemie, erfordern klare Antworten und entschlossenes Handeln. Das Projekt European Tourism Going Green (ETGG) 2030, das von ECOTRANS und vom Zentrum für Nachhaltigen Tourismus (ZENAT) an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde mitinitiiert wurde, hat zum Ziel, europäische Tourismusunternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu unterstützen.

  Mit einem europaweiten Netzwerk aus Nachhaltigkeitsexperten, Universitäten, Wirtschaftsverbänden, Tourismusorganisationen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) wird ein Wissenstransfer- und Schulungssystem für KMU rund um das Thema nachhaltiges Tourismusmanagement geschaffen, das Betriebe zu einer Nachhaltigkeitszertifizierung führt.

  Wenn Sie also ein KMU sind, das in der Tourismus- und Reisebranche tätig ist, wollen wir Sie gerne dabei unterstützen als Betrieb nachhaltiger zu werden und Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, indem Sie an der europäischen Initiative ETGG 2030 teilnehmen.

  Was wir bieten

  Schulungen und Hilfsmittel zum Wissensaufbau über nachhaltigen Tourismus, Workshops für Wissensaustausch, maßgeschneidertes Mentoring durch Fachberater, internationale Vernetzung sowie finanzielle Unterstützung für Nachhaltigkeitszertifizierungen. Dadurch werden Sie in Ihrem Betrieb Maßnahmen setzen können, die zu einem geringeren Energie- und Ressourcenverbrauch und zu zufriedeneren Mitarbeitern und Gästen führen.

  Das ETGG 2030-Programm für KMU besteht aus den folgenden Säulen:

  (1) Online Community für nachhaltigen Tourismus

  Die Antragsteller und teilnehmenden KMU haben Zugang zur Plattform Tourism2030.eu, die ein EU-weites Online-Toolkit für Nachhaltigkeit und ein von ETGG 2030-Experten entwickeltes Schulungssystem bietet. So werden die Antragsteller und teilnehmenden Betriebe Teil einer internationalen Online-Community, in der sie sich mit Gleichgesinnten austauschen, Ideen diskutieren und Zugang zu internationalen Good Practice Beispielen, Online-Schulungsressourcen u.v.m. erhalten können.

  (2) Maßgeschneiderte Beratungsleistungen durch Experten für Nachhaltigkeit im Tourismus

  Ein ETGG 2030-Berater wird mit jedem KMU zusammenarbeiten und maßgeschneidertes Coaching und Schulungen anbieten, um die Nachhaltigkeitskompetenzen des KMU zu verbessern. Die KMU werden während der 12-monatigen Laufzeit des Programms in Einzelgesprächen von dem ihnen zugewiesenen ETGG 2030-Berater betreut.

  (3) Schulungsworkshops (Peer-to-Peer-Sitzungen)

  Während der gesamten Laufzeit des Programms finden in jedem Partnerland drei nationale Schulungsworkshops statt, um voneinander zu lernen und die Nachhaltigkeit der teilnehmenden Unternehmen zu verbessern.

  (4) Auditierung und Zertifizierung

  Das Programm ETGG 2030 zielt speziell auf die Förderung von Nachhaltigkeitszertifizierungen ab. In Synergie mit den anderen Programmaktivitäten (Beratungen, Workshops, Online-Plattform) sollen KMU ihr bevorzugtes Nachhaltigkeits- und Umweltzertifikat auswählen und die Zertifizierung innerhalb der Projektlaufzeit anstreben und erhalten.

  (5) Abschlusskonferenz und Networking Event

  Im Frühjahr 2023 wird eine Projektabschlusskonferenz in Wien stattfinden. Die Konferenz hat zum Ziel, alle Projektpartner und KMUs zu vernetzen und wird eine Präsentation der besten Lösungen und Praktiken beinhalten. Diese Veranstaltung wird die Sichtbarkeit und Positionierung der teilnehmenden KMUs erhöhen.

  (6) Marktzugang für zertifizierte KMU

  Die Nutzung des Schulungssystems und die Erlangung einer Zertifizierung durch Dritte wird es den KMU ermöglichen, ihr Marktprofil zu schärfen, indem sie sich für eine Listung auf dem unabhängigen, qualitätsgeprüften Marktplatz für nachhaltigen und verantwortungsvollen Tourismus qualifizieren - die Green Travel Maps auf dem Tourism2030.eu-Portal.

  Finanzielle Unterstützung: Die Kosten der im Rahmen dieses Projektes angebotenen Dienstleistungen und Aktivitäten sind für die KMU zu 100 % gefördert.

  Wenn Sie für die Teilnahme am ETGG 2030-Programm ausgewählt werden, können Sie mit bis zu 8.850 Euro für die Teilnahme an den ETGG 2030-Programmaktivitäten gefördert werden. In allen Förderbeträgen ist die Mehrwertsteuer enthalten, sofern sie anfällt.

  Warum Sie mitmachen sollten

  Bereits mit der Einreichung des Antragsformulars erhalten Sie kostenlosen Zugang zum European Going Green Online-System für Tourismusbetriebe!

  Das System umfasst

  • eine europäische Wissensdatenbank mit Good Practice Beispielen, Informationen zu Schulungen und Kontakten zu Organisationen und Experten, die Ihnen helfen, Ihr Nachhaltigkeitsniveau zu verbessern und
  • die "R U Ready for Certification"-App, mit der Sie mehr über Ihre aktuelle Nachhaltigkeitsleistung erfahren und Verbesserungsmöglichkeiten ermitteln können.

  Durch die Teilnahme an den Aktivitäten des ETGG2030-Programms werden Sie

  • angesichts der ständig wachsenden Nachfrage nach einem umweltfreundlicheren Tourismusangebot einen Wettbewerbsvorteil erlangen,
  • von den potenziellen Kosteneinsparungsmöglichkeiten profitieren, die durch nachhaltigeres Agieren erreicht werden,
  • von der Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen KMU und Akteuren der Tourismusbranche profitieren,
  • von Experten bei der Zertifizierung Ihres Unternehmens begleitet,
  • finanzielle Unterstützung für die Teilnahme an Online-Schulungen sowie Präsenzworkshops, für maßgeschneiderte Mentoring- und Beratungsdienste von Experten sowie für die Deckung der Zertifizierungskosten erhalten,
  • Ihr Wissen über nachhaltige Praktiken im Tourismussektor erweitern,
  • Sichtbarkeit und Werbung durch das ETGG2030-Netzwerk und den Tourism 2030 Global Sustainable Tourism Market Place erhalten.
  Wer teilnehmen kann

  Kleine und mittlere Unternehmen aus einem der folgenden Tourismussektoren:

  • Hotels und ähnliche Beherbergungsbetriebe (NACE 55.10)
  • Ferienunterkünfte und andere Unterkünfte für Kurzaufenthalte (NACE 55.20)
  • Campingplätze, Wohnmobilstellplätze und Wohnwagenparks (NACE 55.30)
  • Reisebüros, Reiseveranstalter, Reservierungsdienste und damit verbundene Tätigkeiten (NACE 79)

  Darüber hinaus muss Ihr Unternehmen in einer Destination liegen, in dem sich auch UNESCO-Kulturstätten und/oder Natura-2000-Gebiete befinden oder eine wichtige Attraktion für den Tourismus in der Region darstellen.

  Antragsteller mit Sitz in Ostbayern und Eifel haben bei der Vergabe Priorität. Informationen zu den Kriterien zur Priorisierung von Unternehmen finden Sie in Abschnitt 5.3 "Vergabekriterien" der Bewerbungsrichtlinien.

  Selected SMEs
  • Anderswo - Natur & Kultur GmbH
  • Brunner Hof Natur- und Wellnesshotel
  • Campingplatz Südeifel
  • Eifelnomaden
  • Felsenland Südeifel Tourismus GmbH
  • Hotel-Gasthof Sixt
  • Hotel Wolfringmühle GmbH
  • Hotel Zum Bräu
  • Irreler Mühle GmbH & Co.
  • Landhaus am Aremberg
  • WalhallaHotel@Höferer Tegernheim / Regensburg
 • ETGG2030 Hrvatska
  Prijavite se sada za financiranje malog i srednjeg poduzetništva u sklopu projekta European Tourism Going Green (ETGG) 2030!
  Što nudimo

  Obuke i alate za izgradnju vašeg znanja o održivom turizmu, radionice za međusobno učenje i razmjenu znanja, prilagođeno mentorstvo od strane stručnih savjetnika, međunarodno umrežavanje i tržište te financijsku potporu za pristup certifikatima održivosti.

  Ove aktivnosti izgradnje kapaciteta omogućit će vam da implementirate prakse održivosti u vaše poslovanje što će, između ostalog, dovesti do manje potrošnje energije i resursa te zadovoljnijeg osoblja i gostiju.

  ETGG 2030 program za mala i srednja poduzeća sastoji se od sljedećih glavnih stupova:

  (1) Online zajednica

  Podnositelji zahtjeva i korisnici bit će registrirani i imat će pristup platformi Tourism2030.eu koja pruža uslugu edukacije i online alata za održivost za cijelu EU, a koju su razvili ETGG 2030 stručnjaci. Kao takvi, podnositelji zahtjeva i korisnici bit će dio međunarodne online zajednice, gdje se mogu povezati s kolegama, raspravljati o idejama i imati pristup međunarodnim primjerima dobre prakse, online edukativnim resursima itd.

  (2) Savjetodavne usluge po mjeri

  ETGG 2030 mentor će pridonijeti svojim stručnim znanjem i raditi sa svakim malim i srednjim poduzećem u prilagođenom programu podučavanja, obuke i razvoja vještina kako bi se podigle kompetencije održivosti malog i srednjeg poduzeća.

  Korisnici će biti vođeni kroz 12 mjeseci trajanja programa, uz individualne sesije s dodijeljenim mentorom ETGG 2030.

  (3) Trening radionice (Peer to peer sesije)

  Tijekom trajanja programa održat će se tri nacionalne radionice u svakoj partnerskoj zemlji kako bi se poboljšala održivost poduzeća koja sudjeluju.

  (4) Revizija i certifikacija

  ETGG 2030 program posebno je usmjeren na promicanje certifikata održivosti. U sinergiji s ostalim programskim aktivnostima (savjetodavne usluge, radionice, internetska platforma) mala i srednja poduzeća bi trebala odabrati željeni ekološki certifikat održivosti i pokrenuti postupak te dobiti certifikat za vrijeme trajanja projekta.

  (5) Završna konferencija i umrežavanje

  Završna konferencija projekta će se održati u Beču na proljeće 2023. godine te će biti mjesto umrežavanja korisnika i prezentacije najboljih rješenja/prakse. Ovo događanje će povećati vidljivost i pozicioniranje malih i srednjih poduzeća koja sudjeluju.

  (6) Pristup tržištu za certificirana mala i srednja poduzeća

  Korištenje sustava obuke i stjecanje certifikata omogućit će malim i srednjim poduzećima da podignu svoj tržišni profil kvalificirajući se za uvrštenje na neovisno tržište održivog i odgovornog turizma s procjenom kvalitete Green Travel Maps na Tourism2030.eu portalu.

  Financijska podrška

  Sve usluge i aktivnosti biti će besplatne za mala i srednja poduzeća.

  Budete li odabrani za sudjelovanje u ETGG2030 programu u Hrvatskoj, možete dobiti financijsku potporu u maksimalnom iznosu od 7.272 eura za sudjelovanje u ETGG 2030 projektnim aktivnostima.

  U svim iznosima, PDV je uključen, ukoliko je primjenjivo.

  Zašto biste trebali sudjelovati?

  Već ćete podnošenjem prijavnice dobiti besplatan pristup europskom Going Green online sustavu za turističke tvrtke!

  Sustav uključuje

  • Europsku bazu znanja s primjerima dobre prakse, pristup alatima za obuku, organizacijama za podršku i stručnjacima za podizanje razine vaše održivosti i približavanje certifikaciji
  • alat za samoprocjenu “RUReady for Certification” kako biste saznali više o vašoj trenutnoj uspješnosti po pitanju održivosti te kako biste mogli identificirati mogućnosti za poboljšanje.

  Sudjelovanjem u aktivnostima programa ETGG2030

  • povećat ćete svoje znanje o održivim praksama u sektoru turizma,
  • steći ćete konkurentsku prednost postajući održiviji u svjetlu stalno rastuće potražnje za ekološki prihvatljivijom turističkom ponudom,
  • imat ćete koristi od potencijalnih prilika za uštedu troškova, koje održive prakse omogućavaju
  • umrežit ćete se i surađivati s drugim malim i srednjim poduzećima i ostalim dionicima turističke industrije,
  • dobit ćete pristup shemama certificiranja održivosti i stručnu pomoć pri certificiranju vašeg poslovanja,
  • dobit ćete financijsku potporu za sudjelovanje u direktnim i online obukama i radionicama za izgradnju kapaciteta, za prilagođene mentorske i savjetodavne usluge stručnjaka i organizacija za certificiranje te za pokrivanje troškova certifikacije,
  • dobit ćete vidljivost i promociju putem mreže ETGG2030 i Tourism 2030 Globalnog tržišta održivog turizma.
  Tko može sudjelovati

  Mala i srednja poduzeća s područja Hrvatske iz jednog od sljedećih turističkih sektora:

  • NKD 55.10 Hoteli i sličan smještaj
  • NKD 55.30 Kampovi i prostori za kampiranje
  • NKD 79.10 Djelatnost putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora)

  Osim toga, vaša se tvrtka mora nalaziti unutar ili blizu UNESCO zaštićenog kulturnog lokaliteta i/ili NATURA 2000 lokaliteta ili na području koje predstavlja veliku turističku atrakciju u destinaciji.

  Podnositelji zahtjeva sa sjedištem Splitsko-dalmatinskoj županiji imat će apsolutni prioritet. Za više informacija o kriterijima za određivanje prioriteta pogledajte odlomak 5.3 “Kriteriji odabira” u Uputama za prijavitelje.

  Selected SMEs
  • Bibendum in actione d.o.o., Vis - Hotel San Giorgio
  • Excelsus d.o.o., Stobreč - Kamp Stobreč Split
  • Hotel Villa Dvor, Omiš
  • Manas d.o.o., Split - Cornaro Hotel
  • Mep Ing d.o.o., Stari Grad - Hotel Antica
  • Shuttle d.o.o., Split, travel agency
  • Sunčani život d.o.o., Split, travel agency
  • Tip-extreme, Makarska, travel agency
  • Tour travel d.o.o., Kaštel Stari, travel agency
  • Tournesol j.d.o.o., Split, travel agency
  • Zagora promet-Rotondo d.o.o., Trogir - Hotel Rotondo
 • ETGG2030 Italia
  Fai ora domanda per ottenere i finanziamenti per le PMI nel progetto European Tourism Going Green (ETGG) 2030!
  Cosa offriamo

  Formazione e strumenti per sviluppare le tue conoscenze sul turismo sostenibile, workshop per l'apprendimento peer-to-peer e lo scambio di conoscenze, tutoraggio su misura da parte di consulenti esperti, networking, approccio ai e mercati internazionali e supporto finanziario per accedere alle certificazioni di sostenibilità.

  Queste azioni ti permetteranno di implementare pratiche di sostenibilità nella tua impresa con benefici in termini di minori consumi di energia e risorse e con ospiti più soddisfatti.

  Il programma ETGG 2030 per le PMI prevede i seguenti obiettivi::

  (1) Comunità online

  Le PMI partecipanti avranno accesso alla piattaforma Tourism2030.eu che fornisce un kit on line per la sostenibilità e un servizio di formazione sviluppato da esperti ETGG 2030. Pertanto, i candidati e i beneficiari faranno parte di una comunità online internazionale, dove possono connettersi con i colleghi, discutere idee e accedere a buone pratiche internazionali, risorse di formazione online, ecc.

  (2) Servizi di consulenza su misura da parte di esperti di sostenibilità turistica

  Un mentore ETGG 2030 lavorerà con ogni PMI offrendo coaching, formazione e sviluppo delle competenze in materia di sostenibilità nell’impresa turistica. Le PMI saranno guidate attraverso i 12 mesi di durata del progetto attraverso sessioni individuali con il mentore ETGG 2030 loro assegnato.

  (3) Workshop di formazione (sessioni peer-to-peer)

  Nel corso del progetto si terranno tre seminari di formazione in ciascun paese partner per migliorare la sostenibilità delle imprese partecipanti.

  (4) Audit e certificazione

  Il progetto ETGG 2030 mira specificamente a promuovere le certificazioni di sostenibilità. In sinergia con le altre attività del progetto (servizi di consulenza, workshop, piattaforma online) le PMI dovrebbero scegliere il loro certificato sostenibile e ambientale preferito e ottenere la certificazione entro la conclusione del progetto.

  (5) Conferenza finale ed evento di networking

  Una conferenza finale del progetto si terrà a Vienna nella primavera del 2023. Si prevede che la conferenza finale ospiterà un evento di networking tra PMI e una presentazione delle migliori soluzioni/pratiche. Questo evento aumenterà la visibilità e il posizionamento delle PMI partecipanti.

  (6) Accesso al mercato per le PMI certificate

  L'utilizzo del sistema di formazione e l'ottenimento della certificazione di terze parti consentirà alle PMI di qualificarsi per il mercato del turismo sostenibile e responsabile con una valutazione indipendente della qualità: le Green Travel Maps sul portale Tourism2030.eu.

  Sostegno finanziario: tutti i servizi e le attività forniti alle PMI saranno gratuiti al 100%.

  Se verrai selezionato per partecipare al programma ETGG 2030, potrai ricevere un finanziamento fino a 7.270 € per la partecipazione alle attività del programma. In tutti gli importi delle sovvenzioni è inclusa l'IVA, se applicabile.

  Perchè dovresti partecipare

  Le sole imprese con sede operativa nelle province di Pordenone e Udine e nella regione Basilicata potranno avere accesso gratuito al sistema europeo online “Going Green” per le imprese turistiche con il solo invio del modulo di domanda.

  Il sistema comprende:

  • una base di conoscenza a livello europeo con esempi di buone pratiche, strumenti di formazione, organizzazioni di supporto ed esperti per aumentare il livello di sostenibilità e avvicinarsi alla certificazione, e
  • lo strumento di autovalutazione „RUReady for Certification” per saperne di più sulle tue attuali performance di sostenibilità ed essere in grado di identificare opportunità di miglioramento.

  Partecipando alle attività del programma ETGG2030 potrai:

  • aumentare le tue conoscenze sulle pratiche sostenibili nel settore del turismo;
  • acquisire un vantaggio competitivo diventando più sostenibile alla luce della sempre crescente domanda di un'offerta turistica più ecocompatibile;
  • beneficiare delle opportunità di risparmio che le pratiche sostenibili possono aiutarti a raggiungere,
  • fare rete e collaborare con altre PMI e altri attori del settore turistico;
  • accedere agli schemi di certificazione della sostenibilità e avere l'aiuto di esperti per la certificazione della tua attività;
  • ottenere supporto finanziario per la partecipazione a corsi di formazione e workshop in presenza e online, per ricevere tutoraggio e servizi di consulenza su misura da esperti e organizzazioni di certificazione e per coprire i costi di certificazione,
  • ottenere visibilità e promozione attraverso la rete ETGG2030 e il Tourism 2030 Global Sustainable Tourism Market Place.
  Chi può partecipare

  Piccole e Medie Imprese, regolarmente iscritte ed attive nel Registro delle Imprese, situate in Italia, operanti in uno dei seguenti settori turistici:

  • Alberghi e alloggi simili (NACE 55.10)
  • Alloggi per vacanze e altri soggiorni di breve durata (NACE 55.20)
  • Campeggi, aree di sosta per camper e aree di sosta per roulotte (NACE 55.30)
  • Agenzia di viaggi, servizio di prenotazione di tour operator e attività connesse (NACE 79)

  Il bando è aperto a tutta l'Italia.

  I candidati con una sede operativa nelle le province di Pordenone e Udine o nella la regione Basilicata (Italia), avranno priorità assoluta. Per maggiori informazioni sui criteri di assegnazione delle priorità si rimanda al paragrafo 5.3 “Criteri di aggiudicazione” delle Linee guida per la domanda.

  Sul bando completo potrai verificare i criteri di selezione e di priorità.

  Selected SMEs
  • Albergo Clocchiatti S.R.L.
  • Albergo Diffuso Sauris - Societa' Cooperativa
  • Basilicata Al Volo Di Pecora Nicola
  • Bessega Daniela - Italy Trip Idea
  • Bikelife di Dionisio Claudio
  • Casa Valcellina Di Enache Marian
  • Consorzio Di Promozione Turistica Del Tarvisiano,Di Sella Nevea Edel Passo Pramollo - Societa' Consortile A.R.L.
  • Di Bello Daniele - Atmosfera Bubble Glamping
  • Easy Dream Di Loguercio Franca
  • Europe Go S.R.L.
  • La Voce Del Fiume Societa' A Responsabilita' Limitata Semplificata
  • Meeting Point San Marco Di Bon Fabiana - Hotel Ai Dogi
  • Piano Emme Societa' A Responsabilita' Limitata Semplificata - Hotel Villa Maria
  • Quendolo S.A.S. Di Ganzini Giuliana - Hotel Suite Inn
  • Stasi Annarita
 • ETGG2030 Österreich
  Bewerben Sie sich jetzt Für die KMU-Förderung im European Tourism Going Green (ETGG) 2030 Projekt!
  Was wir bieten

  Schulungen und Hilfsmittel zum Wissensaufbau über nachhaltigen Tourismus, Workshops für Wissensaustausch, maßgeschneidertes Mentoring durch Fachberater, internationale Vernetzung sowie finanzielle Unterstützung für Nachhaltigkeitszertifizierungen. Dadurch werden Sie in Ihrem Betrieb Maßnahmen setzen können, die zu einem geringeren Energie- und Ressourcenverbrauch und zu zufriedeneren Mitarbeitern und Gästen führen.

  Das ETGG 2030-Programm für KMU besteht aus den folgenden Säulen:

  (1) Online Community für nachhaltigen Tourismus

  Die Antragsteller und teilnehmenden KMU haben Zugang zur Plattform Tourism2030.eu, die ein EU-weites Online-Toolkit für Nachhaltigkeit und ein von ETGG 2030-Experten entwickeltes Schulungssystem bietet. So werden die Antragsteller und teilnehmenden Betriebe Teil einer internationalen Online-Community, in der sie sich mit Gleichgesinnten austauschen, Ideen diskutieren und Zugang zu internationalen Good Practice Beispielen, Online-Schulungsressourcen usw. erhalten können.

  (2) Maßgeschneiderte Beratungsleistungen durch Experten für Nachhaltigkeit im Tourismus

  Ein ETGG 2030-Berater wird mit jedem KMU zusammenarbeiten und maßgeschneidertes Coaching und Schulungen anbieten, um die Nachhaltigkeitskompetenzen des KMU zu verbessern. Die KMU werden während der 12-monatigen Laufzeit des Programms in Einzelgesprächen von dem ihnen zugewiesenen ETGG 2030-Berater betreut.

  (3) Schulungsworkshops (Peer-to-Peer-Sitzungen)

  Während der gesamten Laufzeit des Programms finden in jedem Partnerland drei nationale Schulungsworkshops statt, um die Nachhaltigkeit der teilnehmenden Unternehmen zu verbessern.

  (4) Auditierung und Zertifizierung

  Das Programm ETGG 2030 zielt speziell auf die Förderung von Nachhaltigkeitszertifizierungen ab. In Synergie mit den anderen Programmaktivitäten (Beratungen, Workshops, Online-Plattform) sollen KMU ihr bevorzugtes Nachhaltigkeits- und Umweltzertifikat auswählen und die Zertifizierung innerhalb der Projektlaufzeit anstreben und erhalten.

  (5) Abschlusskonferenz und Networking Event

  Im Frühjahr 2023 wird eine Projektabschlusskonferenz in Wien stattfinden. Die Konferenz hat zum Ziel, alle Projektpartner und KMUs zu vernetzen und wird eine Präsentation der besten Lösungen und Praktiken beinhalten. Diese Veranstaltung wird die Sichtbarkeit und Positionierung der teilnehmenden KMUs erhöhen.

  (6) Marktzugang für zertifizierte KMU

  Die Nutzung des Schulungssystems und die Erlangung einer Zertifizierung durch Dritte wird es den KMU ermöglichen, ihr Marktprofil zu schärfen, indem sie sich für eine Listung auf dem unabhängigen, qualitätsgeprüften Marktplatz für nachhaltigen und verantwortungsvollen Tourismus qualifizieren - die Green Travel Maps auf dem Tourism2030.eu-Portal.

  Finanzielle Unterstützung: Alle Dienstleistungen und Aktivitäten, die ausgewählten KMU im Rahmen dieses Projektes angeboten werden, sind für die Betriebe zu 100 % kostenlos.

  Wenn Sie für die Teilnahme am ETGG 2030-Programm ausgewählt werden, können Sie mit bis zu 8.850 Euro für die Teilnahme an den ETGG 2030-Programmaktivitäten gefördert werden. In allen Förderbeträgen ist die Mehrwertsteuer enthalten, sofern sie anfällt.

  Warum Sie mitmachen sollten

  Bereits mit der Einreichung des Antragsformulars erhalten Sie kostenlosen Zugang zum European Going Green Online-System für Tourismusbetriebe!

  Das System umfasst

  • eine europäische Wissensdatenbank mit Good Practice Beispielen, Informationen zu Schulungen und Kontakten zu Organisationen und Experten, die Ihnen helfen, Ihr Nachhaltigkeitsniveau zu verbessern und
  • die "R U Ready for Certification"-App, mit der Sie mehr über Ihre aktuelle Nachhaltigkeitsleistung erfahren und Verbesserungsmöglichkeiten ermitteln können.

  Durch die Teilnahme an den Aktivitäten des ETGG2030-Programms werden Sie

  • angesichts der ständig wachsenden Nachfrage nach einem umweltfreundlicheren Tourismusangebot einen Wettbewerbsvorteil erlangen,
  • von den potenziellen Kosteneinsparungsmöglichkeiten profitieren, die durch nachhaltigeres Agieren erreicht werden,
  • von der Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen KMU und Akteuren der Tourismusbranche profitieren,
  • von Experten bei der Zertifizierung Ihres Unternehmens begleitet,
  • finanzielle Unterstützung für die Teilnahme an Online-Schulungen sowie Präsenzworkshops, für maßgeschneiderte Mentoring- und Beratungsdienste von Experten sowie für die Deckung der Zertifizierungskosten erhalten,
  • Ihr Wissen über nachhaltige Praktiken im Tourismussektor erweitern,
  • Sichtbarkeit und Werbung durch das ETGG2030-Netzwerk und den Tourism 2030 Global Sustainable Tourism Market Place erhalten.
  Wer teilnehmen kann

  Kleine und mittlere Unternehmen mit Sitz in Österreich aus einem der folgenden Tourismussektoren:

  • Hotels und ähnliche Beherbergungsbetriebe (NACE 55.10)

  Darüber hinaus muss Ihr Unternehmen in einer Destination liegen, in dem sich auch UNESCO-Welterbestätten und/oder Natura-2000-Gebiete befinden oder eine wichtige Attraktion für den Tourismus in der Region darstellen.

  Selected SMEs
  • Alpenresort Schwarz, Mieming
  • COOEE Alpin Hotel Bad Kleinkirchheim
  • Ferienhof Neusacher Moser, Weissensee
  • Hotel Aviva, St. Stefan-Afiesl
  • Hotel Brennseehof, Feld am See
  • Hotel Johann Strauß, Wien
  • Hotel Mühlfunviertel, Klaffer am Hochfit
  • Hotel Schloss Seggau, Leibnitz
  • Lederer's Living - the smart hotel, Kaprun
  • Parkhotel Matrei, Matrei am Brenner
  • Schloss Lerchenhof, Hermagor-Pressegger See
 • ETGG2030 România
  Aplică acum pentru finanțare pentru IMM-uri în cadrul proiectului European Tourism Going Green (ETGG)!
  Ce oferim

  Cursuri de formare și instrumente pentru dezvoltarea cunoștințelor despre turism durabil, ateliere de lucru pentru învățare colectivă și sesiuni de schimburi de experiențe, mentorat personalizat asigurat de experți, acces la piața globală și la rețele internaționale și sprijin financiar pentru a accesa certificări de durabilitate.

  Aceste activități de sporire a cunoștințelor vă vor permite să implementați practici de durabilitate în afacerea dumneavoastră, ceea ce va duce, printre altele, la un consum mai mic de energie și resurse, la un personal și oaspeți mai mulțumiți.

  Programul ETGG 2030 pentru IMM-uri constă din următorii piloni principali:

  (1) Comunitate online

  IMM-urile participante vor avea acces la platforma Tourism2030.eu, care oferă un set de instrumente de durabilitate online la nivelul UE și un serviciu de formare dezvoltat de experții ETGG 2030. Ca atare, solicitanții și beneficiarii vor face parte dintr-o comunitate internațională online, unde se pot conecta cu colegii, discuta idei și vor avea acces la bune practici internaționale, resurse de formare online etc.

  (2) Servicii de consiliere personalizate oferite de experți în domeniul durabilității turismului

  Un mentor ETGG 2030 va lucra cu fiecare IMM selectat, oferind coaching personalizat, formare și dezvoltare de competențe pentru a spori cunoștințele de durabilitate. IMM-urile vor fi ghidate pe durata programului de 12 luni, având sesiuni individuale cu mentorul ETGG 2030 alocat.

  (3) Ateliere de formare (sesiuni de învățare colectivă)

  Pe toată durata programului, vor avea loc trei ateliere de formare pentru a îmbunătăți sustenabilitatea afacerilor participante.

  (4) Auditare și certificare

  Programul ETGG 2030 vizează în mod specific promovarea certificărilor de durabilitate. În sinergie cu celelalte activități ale programului (servicii de consultanță, ateliere de lucru, platformă online), IMM-urile ar trebui să aleagă certificatul de durabilitate și mediu preferat, să urmărească și să obțină certificarea pe durata derulării proiectului.

  (5) Conferința finală și eveniment de socializare profesională

  O conferință finală de proiect va avea loc la Viena în primăvara anului 2023. Se preconizează a fi un eveniment de socializare profesională între IMM-uri și de prezentare a celor mai bune soluții/practici. Acest eveniment va spori totodată vizibilitatea și poziționarea IMM-urilor participante.

  (6) Accesul pe piață pentru IMM-urile certificate

  Utilizarea sistemului de formare și obținerea certificării de la un organism independent vor permite IMM-urilor să-și ridice profilul de piață, calificându-se astfel pentru a apărea pe piața turismului durabil și responsabil, respectiv pe Green Travel Maps de pe portalul Tourism2030.eu

  Sprijin financiar: Toate serviciile și activitățile oferite IMM-urilor vor fi 100% gratuite pentru IMM. Dacă sunteți selectat să participați la programul ETGG 2030, puteți fi finanțat până la 4.800 euro pentru participarea la activitățile programului ETGG 2030. TVA este inclusă în valoarea grantului, dacă este cazul.

  De ce ar trebui să participi

  Odată cu depunerea aplicației, veți obține acces gratuit la sistemul online european „Going Green“ pentru afacerile din turism!

  Sistemul include:

  • Platforma europeană de cunoștințe cu exemple de bune practici, instrumente de formare, organizații de sprijin și experți pentru a vă ridica nivelul de durabilitate și pentru a vă apropia de certificare și
  • Instrumentul de autoevaluare online „RUReady for Certification” pentru a afla mai multe despre performanța actuală de sustenabilitate și pentru a putea identifica oportunitățile de îmbunătățire.

  Prin participarea la activitățile programului ETGG2030 veți dobândi:

  • Cunoștințe sporite privind practicile durabile în sectorul turismului.
  • Potențial avantaj competitiv prin faptul că devin mai durabile, având în vedere cererea tot mai mare pentru o ofertă turistică mai ecologică.
  • Beneficii în ceea ce privește potențialele oportunități de economisire a costurilor pe care practicile durabile pot ajuta IMM-urile să le atingă.
  • Rețele și colaborarea cu alte IMM-uri și cu alte părți interesate din industria turismului
  • Facilitarea accesului la sistemele de certificare a durabilității și asistență de specialitate în ceea ce privește certificarea activității.
  • Sprijin financiar pentru participarea la cursuri de formare și ateliere de consolidare a capacităților față în față și online, pentru a beneficia de servicii de mentorat și consultanță personalizate din partea experților și a organizațiilor de certificare și pentru a acoperi costurile de certificare.
  • Vizibilitate și promovare prin intermediul rețelei ETGG2030 și pe Piața globală a turismului durabil 2030.
  Cine poate participa

  Întreprinderi mici și mijlocii din următoarele sectoare turistice:

  • Hoteluri şi alte facilități de cazare similare (CAEN 5510)
  • Alte tipuri de cazare de scurta durată (CAEN 5520)
  • Terenuri de camping, parcuri pentru vehicule de agrement și parcuri de remorci (CAEN 5530)

  În plus, afacerea dumneavoastră trebuie să fie situată într-o destinație în care se află și situri culturale UNESCO și/sau situri Natura 2000 sau reprezintă o atracție majoră pentru turism în destinație.

  Selected SMEs
  • Alma Via Guesthouse (SORGENFREI SRL)
  • Bassen Pension (S.C TURISM BAZNA SRL)
  • Casa cu Povesti (IF DANCANET D. DAN-VIRGIL)
  • Casa Rudi & Ela (P.F.A. GROOT KOERKAMP MANUELA)
  • Casa Suzy & Roxy (SUZY & ROXY SRL)
  • Copşa Mare Guesthouse (BEPA INVESTITII CONSULT)
  • Gastro Rama (GASTRO RAMA SRL)
  • Mălâncrav 102 (SC EXPERIENCE TRANSYLVANIA GUESTHOUSES SRL)
  • Oppidum (LA TAVERNA ANTICA SRL)
  • Republique (KULTOURS REISEN SRL)
  • Villa Abbatis (BARBU A. MIHAI PFA)